Τρίτη 10 Απριλίου 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΩΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, στατιστικά στοιχεία για την κώφωση στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε. Όμως, σε πιο προηγμένες χώρες υπάρχει πλήρης καταγραφή-απογραφή δεδομένων, που μπορούμε με μια σχετική στατιστική απόκλιση να την προσαρμόσουμε και στην Ελλάδα σήμερα.

Διάλεξα την παρακάτω  έρευνα, που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, με στοιχεία από τη Σκωτία του 1994, για δυο λόγους 1) επειδή έχει πλήρη καταγραφή των κωφών  ανά ηλικία 2) επειδή διαχωρίζει τις περιπτώσεις μέτριας και βαριάς βαρηκοΐας από την πλήρη κώφωση (με όριο τα 45 db στην πρώτη περίπτωση και τα 95 db στη δεύτερη). Διευκρινίζουμε εδώ πως το όριο των 80 db έκπτωσης στο καλύτερο αυτί είναι και το ιατρικό όριο που διαχωρίζει την κώφωση από τη βαρηκοΐα.

Ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση για να εξηγήσουμε ποια είναι τα ιατρικά όρια διαχωρισμού της πλήρους κώφωσης από την ήπια, μέτρια και σοβαρή βαρηκοΐα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ορισμό της WHO: (δείτε τον πίνακα 2.2 σε αυτή τη μελέτη: http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_hearingloss.pdfProfound hearing loss

Hearing threshold level in the better ear is 81 dB HTL or more (averaged over
0.5, 1, 2, 4kHz). (Not able to hear words when shouted into better ear). Person
may or may not use a hearing aid.

Πλήρης απώλεια ακοής
Το κατώφλι ακουστότητας είναι στα 81 db ή περισσότερα στο καλύτερο αυτί (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz) . (Δεν είναι ικανός να ακούσει λέξεις όταν τις φωνάζουμε στο καλύτερο αυτί του). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.

Severe hearing loss Hearing


threshold level in the better ear is 61-80 dBHTL (averaged over 0.5, 1,
2, 4kHz). (Not able to hear and repeat words using raised voice at 1 metre).
Person may or may not use a hearing aidΣοβαρή / βαριά βαρηκοΐα
Κατώφλι ακουστότητας στα 61 με 80 db στο καλύτερο αυτί (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz.) (Δεν μπορεί να ακούσει και να επαναλάβει λέξεις που του φωνάζουν από 1 μέτρο απόσταση). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.


Moderate hearing loss
Hearing threshold level in the better ear is 41-60 dBHTL (averaged over 0.5, 1,2, 4kHz). (Not able to hear and repeat words spoken in normal voice at 1 metre). Person may or may not use a hearing aid


Μέτρια βαρηκοΐα

Κατώφλι ακουστότητας στα 41 με 60 db (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz). (Δεν μπορεί να ακούσει και να επαναλάβει λέξεις που εκφέρονται με κανονική ένταση φωνής στο 1 μέτρο). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.


Τώρα λοιπόν που είδαμε τον ιατρικό διαχωρισμό μέτριας και βαριάς βαρηκοΐας από την πρακτική / πλήρη κώφωση, ας δούμε και τα στατιστικά στοιχεία για τη Σκωτία από αυτή την έρευνα (μεταφράζω):


4.3.6 Incidence Figures

Scottish Office Statistics show the population of Scotland in 1994 as 5.1 million (UK 58.2 m). Of these 2.5 million are males. The relative age distribution is shown in Table 2.5. An estimate provided by the Institute of Hearing Research in Glasgow indicates that 1.1 per thousand live births will have a hearing loss of 40dB and that of these, one quarter will have losses of over 95dB.

Η Σκωτζέζικη Στατιστική Υπηρεσία υπολόγισε κατά την απογραφή του πληθυσμού ότι οι Σκωτζέζοι είναι 5,1 εκατομμύρια (από τους οποίους τα 2,5 εκ. είναι άντρες). Η κατανομή ανά ηλικία φαίνεται στον πίνακα 2.5. Μια μελέτη που έγινε από το Hearing Research της Γλασκώβης έδειξε ότι  σε 1,1 στις 1000 γεννήσεις υπάρχει απώλεια ακοής 40 db και άνω και ότι από αυτούς το ένα τέταρτο ξεπερνά τα 95 db.


Table 4.4: Scotland’s Distribution of hearing loss by age, predicted in 1994 (proportion of the published general population figures).

Πίνακας 4.4: Κατανομή απώλειας ακοής στην Σκωτία ανά ηλικία, που προβλέπεται για το 1994, (σε συμφωνία με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία για τον γενικό πληθυσμό)

Age
Distribution
>95dB
>40dB
0-15 yrs
20.2%
283
1132
16-64 yrs
64.8%
908
3632
65-74 yrs
8.8%
123
492
75 yrs +
6.3%
88
352
Total
100
1402
5608

This gives an overall figure of 1,402 profoundly Deaf people and 5,608 people with a mild to profound hearing loss. These figures can be multiplied by 11.2 to give the estimate for the UK of 15,702 for profoundly deaf people an 62,809 with a mild to profound hearing loss.

Αυτά τα στοιχεία μας δίνουν ένα σύνολο 1402 ολικά κωφών ατόμων, καθώς και 5.608 άτομα με μέτρια έως σοβαρή απώλεια ακοής.

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να πολλαπλασιαστούν επί 11,2 για να δώσουν τον εκτιμώμενο αριθμό για τη Μεγάλη Βρετανία (15702 πλήρως κωφοί και 62809 με μέτρια έως σοβαρή βαρηκοία).

Και φτάνουμε στο σημείο που θέλω να καταλήξω: εφόσον τα στοιχεία αυτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν με στατιστική ασφάλεια (δηλ. μικρή απόκλιση) και να μας δώσουν τα στοιχεία για τη Μεγάλη Βρετανία, υποθέτω πως μπορούν να πολλαπλασιαστούν επίσης για να δώσουν τα στοιχεία για την Ελλάδα.

Υπολογίστε τώρα ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι περίπου το διπλάσιο του σκωτζέζικου (υπολογίζουμε την απογραφή του 1991 (με πληθυσμό που ανερχόταν στους 10.258.364 κατοίκους) για να είμαστε πιο κοντά στο 1994 που έχουμε τα στοιχεία της έρευνας) , οπότε πρακτικά αρκεί να διπλασιάσουμε τα νούμερα του πίνακα και έχουμε με μεγάλη στατιστική ασφάλεια τον εκτιμώμενο αριθμό των ελλήνων κωφών και βαρηκόων (με βαρηκοΐα άνω του 40 db) .

Πράγματι, οι υποθέσεις μας επαληθεύονται και από τα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής, που υπολόγισε τους κωφούς που παίρνουν επίδομα από την πρόνοια σε 2800 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Εάν σκεφτούμε ότι το επίδομα της πρόνοιας κόβεται στα 18 (24 σε όσους σπουδάζουν), και εάν διπλασιάσουμε τα νούμερα που βλέπουμε για τις ηλικίες 0-15 , έχουμε: 283 επί 2 = 566 και 1132 επί 2 = 2264. Σύνολο 566 συν 2264 = 2830 !  

Έτσι το εκτιμώμενο σύνολο στην πλήρη κώφωση, όπου υπάγομαι κι εγώ, είναι 1402 επί 2 = 2804 άτομα και στη μέτρια και βαριά βαρηκοΐα = 5608 επί 2 = 11216 άτομα.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, στο εξής και μέχρι να αποφασίσουν να κάνουν κάποια συνολική καταμέτρηση κι εδώ στην Ελλάδα, προσωπικά θα συμβουλεύομαι αυτά τα στατιστικά στοιχεία για να δίνω μια απάντηση, με μικρή στατιστική απόκλιση, που θα αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό ατόμων με προβλήματα ακοής στη χώρα μας.

Καλό Πάσχα σε όλους!

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΝΕΤ - ΕΤ 1)


Καλημέρα αναγνώστες του μπλογκ! Εχουμε συντάξει την επιστολή που θα διαβάσετε παρακάτω και μαζεύουμε υπογραφές πριν την αποστείλουμε στην ΕΤ1.  Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την επιστολή και να μας βοηθήσετε να μαζέψουμε και άλλες υπογραφές ώστε να εισακουστεί το δίκαιο αίτημά μας για προσθήκη και υποτίτλων στο κεντρικό δελτίο της δημόσιας τηλεόρασης, από το οποίο παραμένουμε αποκλεισμένοι, αν και έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ακοής. Πρόσφατα προστέθηκε στο δελτίο διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, αλλά καθόλου υπότιτλοι, κι έτσι το δελτίο εξακολουθεί να είναι απροσπέλαστο για μας.  Παρόλα αυτά το κανάλι ανακοίνωσε ότι:

Τα προγράμματα με υπηρεσίες πρόσβασης για ΑμεΑ του καναλιού πρίσμα+ εντάχθηκαν στην ΕΤ1 από την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί μια καθημερινή ζώνη από τις 19:00 μέχρι και τις 22:00 με υπηρεσίες πρόσβασης για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Στις 21:00 αναμεταδίδεται το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων της ΝΕΤ και από τη συχνότητα της ΕΤ1, με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα. Από τις 19:00 έως τις 21:00 οι υπηρεσίες πρόσβασης για ΑμεΑ παρέχονται μόνο από την ψηφιακή (και όχι την αναλογική) μετάδοση της ΕΤ1.


Ακολουθεί η επιστολή μας:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΝΕΤ -  ΕΤ 1)

Είμαστε μια ομάδα 409 ατόμων, οι περισσότεροι με προβλήματα ακοής, που έχουμε συγκροτήσει την ομάδα «Κουφοχωριό» στο facebook. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεταγλωσσική  κώφωση και πολλοί δεν γνωρίζουμε τη νοηματική γλώσσα.

Πληροφορηθήκαμε με χαρά πως από τις 19 Μαρτίου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 θα είναι προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα ακοής. Η χαρά μας σύντομα μετατράπηκε σε τεράστια απορία και έκπληξη, διότι διαπιστώσαμε πως το δελτίο έχει μόνο διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και καθόλου υποτίτλους.

Πρέπει να σας πληροφορήσουμε πως οι κωφοί γνώστες της νοηματικής γλώσσας είναι μόνο μια μερίδα των κωφών ατόμων, ενώ υπάρχουμε και πάρα πολλοί που δεν γνωρίζουμε καθόλου ή γνωρίζουμε ελάχιστα την νοηματική γλώσσα και δεν κατανοούμε το δελτίο στην νοηματική.

Με την επιλογή σας να προσθέσετε στο δελτίο διερμηνεία αλλά όχι υποτίτλους καθιστάτε το δελτίο ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ σε όποιον κωφό δεν γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις περιπτώσεις μεγάλης βαρηκοΐας, κυρίως σε ηλικιωμένους, αλλά και σε νεώτερους ανθρώπους, που έχουν ανάγκη τους υποτίτλους για να αντιληφθούν πλήρως το δελτίο.

Από τη στιγμή που η κυρία Στάη προφανώς διαβάζει ένα κείμενο και το εκφωνεί, αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να προστεθούν οι υπότιτλοι του ήδη έτοιμου κειμένου από κάτω από την κυρία Στάη κατά την εκφώνηση.

Προσθήκη (8/4/2012): Οπως μας πληροφόρησαν, στην τηλεόραση υπάρχουν 2 είδη υποτίτλων, αυτοί που μπαίνουν από το ήδη έτοιμο κείμενο και οι λεγόμενοι "ζωντανοί" υπότιτλοι, που μπαίνουν σε πραγματικό χρόνο (με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων) την ώρα που μιλούν σε ζωντανή σύνδεση οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι του καναλιού. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχει σε όλα τα δελτία ειδήσεων άτομο που ακούει και προσθέτει τους "ζωντανούς" υποτίτλους, άρα τεχνικά είναι δυνατόν να γίνει και εδώ αυτό.

Πιστεύουμε λοιπόν πως πρόκειται για μια αβλεψία εκ μέρους του καναλιού η οποία θα διορθωθεί σύντομα.

Αλλιώς, θα είναι παράλογο να διατείνεται το κανάλι ότι το δελτίο του είναι προσβάσιμο  σε άτομα με προβλήματα ακοής, από τη στιγμή που αποκλείει από την παρακολούθηση  ένα μεγάλο μέρος αυτών των ατόμων.

Κατανοούμε ότι πιθανότατα δεν γνωρίζετε την έννοια της μεταγλωσσικής κώφωσης, την οποία προαναφέραμε, γι αυτό το λόγο έχουμε φτιάξει κι ένα επεξηγηματικό βίντεο που εξηγεί πως επικοινωνούν οι μεταγλωσσικά κωφοί (αλλά και όσοι από τους προγλωσσικά κωφούς έχουν κατακτήσει τον προφορικό λόγο μετά από λογοθεραπείες και / ή εμφυτεύματα) και θα το βρείτε εδώ στο you tube.
http://youtu.be/Vh5ZCiCFmfQ

Ελπίζουμε τώρα που έχετε στη διάθεσή σας όλη την πληροφόρηση σχετικά με τον δικό μας τρόπο επικοινωνίας να προβείτε στη διορθωτική κίνηση της προσθήκης υποτίτλων στο δελτίο, ταυτόχρονα με τη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Με εκτίμηση

{Μέχρι στιγμής υπογράφουν οι παρακάτω:}

Σοφία Κολοτούρου, ιατρός κυτταρολόγος, συγγραφέας, www.sofiakolotourou.gr

Δημήτρης Σούλης ιατρός καρδιολόγος-ομοιοπαθητικός, Αννα Σταμπέλου αρχιτέκτων-πολεοδόμος, Αφροδίτη Κεράκη οδοντίατρος-υποτιτλίστρια, Βιβή Μωραΐτη, Αργυρώ Χατζηορφανού, Διονύσης I., Ελένη Γκιόλα, Xάρης Χρηστίδης ιδιωτικός υπάλληλος, Xαρά Κυριλή ιατρός καρδιολόγος... και άλλα 250 άτομα στη φόρμα συλλογής υπογραφών που θα δείτε στη συνέχεια.

Μπορεί να υπογράψει ο καθένας είτε έχει είτε δεν έχει σχέση με προβλήματα ακοής. Επισκεφτείτε τη φόρμα μας και υπογράψτε! Σας ευχαριστούμε.


ΥΓ: Η επιστολή θα κοινοποιηθεί και σε δημοσιογραφικά site / portal, στο facebook, το twitter και σε blogs.