Κυριακή 15 Ιουνίου 2014

Κωφός (Deaf) ή Βαρήκοος; (Hard of Hearing)


Συχνά, άνθρωποι που έχουν λίγη ή καθόλου λειτουργική ακοή ονομάζουν τους εαυτούς τους «κωφούς». Αυτοί που έχουν μικρότερη απώλεια ακοής ονομάζουν τους εαυτούς τους «βαρήκοους».
Υπάρχουν επίσης άνθρωποι με διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας [auditory processing disorder (APD)], τέτοια που τους εμποδίζει από το να κατανοήσουν την προφορική πληροφορία. Όταν οι δυο αυτές ομάδες συνδυάζονται, γίνεται λόγος για «άτομα με ακουστικές βλάβες» ή «απώλεια ακοής» ή «άτομα με προβλήματα ακοής».

Όταν αναφερόμαστε στους κωφούς που ακολουθούν την κουλτούρα κωφών (δηλ. τη νοηματική γλώσσα) τότε το κ πρέπει να είναι κεφαλαίο (Κωφοί).  Οι προσβάσεις για τους μαθητές που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή έχουν APD μπορούν να ταξινομηθούν ως «οπτικές» και «ακουστικές». Οι οπτικές προσβάσεις βασίζονται στην όραση, ενώ οι ακουστικές στην υπολειπόμενη ακοή των ατόμων. Παραδείγματα οπτικής πρόσβασης αποτελούν οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, η χειλεοανάγνωση και οι υπότιτλοι. Παραδείγματα ακουστικής πρόσβασης αποτελούν οι συσκευές ακουστικής ενίσχυσης όπως τα συστήματα FM.

Βαρηκοϊα (Hard of Hearing)

Μερικοί μαθητές που είναι βαρήκοοι μπορούν να ακούσουν μόνο συγκεκριμένες συχνότητες ή ήχους σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Ετσι, μπορεί να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ακουστικά τους και από τη χειλεοανάγνωση. Μερικοί μαθητές που είναι βαρήκοοι μπορεί να μην μάθουν ποτέ τη νοηματική γλώσσα ή να την χρησιμοποιούν περιστασιακά. Οι βαρήκοοι μαθητές μπορεί να εμφανίζουν διαταραχές ομιλίας εξαιτίας της ανικανότητάς τους να ακούσουν καθαρά την ίδια τους τη φωνή.

Το να είναι κωφοί ή βαρήκοοι μπορεί να επηρεάσει τους μαθητές με πολλούς τρόπους. Μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία σε μεγάλες αίθουσες, ειδικά εάν τα ακουστικά τους προκαλούν ηχώ ή αν οι ομιλητές μιλούν γρήγορα, σιγά και όχι αρκετά καθαρά. Τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορεί να δυσκολεύονται όταν βλέπουν μια επίδειξη και ταυτόχρονα τους δίνονται προφορικές οδηγίες, ειδικότερα εάν πρέπει να κοιτούν έναν διερμηνέα νοηματικής, μια οθόνη με υποτίτλους ή τα χείλη του συνομιλητή. Σε συζητήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να συμμετέχουν, ειδικότερα εάν η συζήτηση είναι γρήγορη και χωρίς να τη διευθύνει κάποιος, ειδικά εάν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στην παρουσίαση και τα σχόλια ενός ομιλητή.

Οι βαρήκοοι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοίας. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ακουστικό βαρηκοϊας μπορεί να ωφεληθούν με ενίσχυση με άλλους τρόπους, π.χ. από βοηθητικές ακουστικές συσκευές όπως είναι τα τηλέφωνα που είναι συμβατά με ακουστικά βαρηκοϊας και τα καλώδια ενίσχυσης ακοής (hearing loops). Μερικοί μαθητές χρησιμοποιούν συστήματα ενίσχυσης FM, τα οποία απαιτούν να φοράει ο δάσκαλος ένα μικρόφωνο, ώστε να μεταδίδεται ο ήχος της ομιλίας του απευθείας στον μαθητή.

Κώφωση (Deafness)


Οι μαθητές που είναι κωφοί μπορούν να καταλάβουν λίγη ή καθόλου από την ομιλία, ανάλογα με την βαρύτητα της βλάβης και την ηλικία έναρξης του προβλήματος. Συχνά ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ, χρησιμοποιούν διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας. Η Αμερικάνικη νοηματική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως και έχει την δική της γραμματική και το δικό της συντακτικό. Ωστόσο άλλοι μαθητές χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα ή την αγγλική νοηματική, η οποία χρησιμοποιεί το συντακτικό της αγγλικής γλώσσας.

Ενας πιστοποιημένος διερμηνέας μεταφράζει από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ωστόσο οι μαθητές που είναι κωφοί μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τους υποτίτλους σε πραγματικό χρόνο (real-time captioning)*, όπου το κείμενο που εκφωνείται προφορικά καταγράφεται σε μια οθόνη. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένας μαθητής που χρησιμοποιεί διερμηνέα ή κάνει χειλεοανάγνωση ή διαβάζει τους υποτίτλους σε πραγματικό χρόνο δεν μπορεί να κοιτάει ή να γράφει σημειώσεις ταυτόχρονα. Συνεπώς σε αυτόν τον μαθητή πρέπει να δίνουμε έτοιμο το γραπτό υλικό. Επίσης είναι χρήσιμες οι σημειώσεις που θα μπορούσε να διαβάσει πριν ή μετά το μάθημα, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


·      -*  Στην Ευρώπη η διαδικασία καταγραφής υποτίτλων σε ζωντανό χρόνο (real-time captioning), αναφέρεται και ως speech-to-text.


·       Απόδοση κειμένου από αυτή την πηγή (πανεπιστήμιο Washington

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Strange "water hack" burns 2 lbs overnight

Well over 160000 men and women are utilizing a easy and secret "liquid hack" to burn 2 lbs each night as they sleep.

It's scientific and works every time.

Just follow these easy step:

1) Grab a drinking glass and fill it with water half the way

2) Then learn this strange HACK

and become 2 lbs thinner in the morning!