Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΩΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, στατιστικά στοιχεία για την κώφωση στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε. Όμως, σε πιο προηγμένες χώρες υπάρχει πλήρης καταγραφή-απογραφή δεδομένων, που μπορούμε με μια σχετική στατιστική απόκλιση να την προσαρμόσουμε και στην Ελλάδα σήμερα.

Διάλεξα την παρακάτω  έρευνα, που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, με στοιχεία από τη Σκωτία του 1994, για δυο λόγους 1) επειδή έχει πλήρη καταγραφή των κωφών  ανά ηλικία 2) επειδή διαχωρίζει τις περιπτώσεις μέτριας και βαριάς βαρηκοΐας από την πλήρη κώφωση (με όριο τα 45 db στην πρώτη περίπτωση και τα 95 db στη δεύτερη). Διευκρινίζουμε εδώ πως το όριο των 80 db έκπτωσης στο καλύτερο αυτί είναι και το ιατρικό όριο που διαχωρίζει την κώφωση από τη βαρηκοΐα.

Ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση για να εξηγήσουμε ποια είναι τα ιατρικά όρια διαχωρισμού της πλήρους κώφωσης από την ήπια, μέτρια και σοβαρή βαρηκοΐα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ορισμό της WHO: (δείτε τον πίνακα 2.2 σε αυτή τη μελέτη: http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_hearingloss.pdfProfound hearing loss

Hearing threshold level in the better ear is 81 dB HTL or more (averaged over
0.5, 1, 2, 4kHz). (Not able to hear words when shouted into better ear). Person
may or may not use a hearing aid.

Πλήρης απώλεια ακοής
Το κατώφλι ακουστότητας είναι στα 81 db ή περισσότερα στο καλύτερο αυτί (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz) . (Δεν είναι ικανός να ακούσει λέξεις όταν τις φωνάζουμε στο καλύτερο αυτί του). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.

Severe hearing loss Hearing


threshold level in the better ear is 61-80 dBHTL (averaged over 0.5, 1,
2, 4kHz). (Not able to hear and repeat words using raised voice at 1 metre).
Person may or may not use a hearing aidΣοβαρή / βαριά βαρηκοΐα
Κατώφλι ακουστότητας στα 61 με 80 db στο καλύτερο αυτί (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz.) (Δεν μπορεί να ακούσει και να επαναλάβει λέξεις που του φωνάζουν από 1 μέτρο απόσταση). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.


Moderate hearing loss
Hearing threshold level in the better ear is 41-60 dBHTL (averaged over 0.5, 1,2, 4kHz). (Not able to hear and repeat words spoken in normal voice at 1 metre). Person may or may not use a hearing aid


Μέτρια βαρηκοΐα

Κατώφλι ακουστότητας στα 41 με 60 db (μετράμε τον μέσο όρο ανταπόκρισης στις συχνότητες 0,5  , 1 , 2 και 4 kz). (Δεν μπορεί να ακούσει και να επαναλάβει λέξεις που εκφέρονται με κανονική ένταση φωνής στο 1 μέτρο). Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί ακουστικά βοηθήματα.


Τώρα λοιπόν που είδαμε τον ιατρικό διαχωρισμό μέτριας και βαριάς βαρηκοΐας από την πρακτική / πλήρη κώφωση, ας δούμε και τα στατιστικά στοιχεία για τη Σκωτία από αυτή την έρευνα (μεταφράζω):


4.3.6 Incidence Figures

Scottish Office Statistics show the population of Scotland in 1994 as 5.1 million (UK 58.2 m). Of these 2.5 million are males. The relative age distribution is shown in Table 2.5. An estimate provided by the Institute of Hearing Research in Glasgow indicates that 1.1 per thousand live births will have a hearing loss of 40dB and that of these, one quarter will have losses of over 95dB.

Η Σκωτζέζικη Στατιστική Υπηρεσία υπολόγισε κατά την απογραφή του πληθυσμού ότι οι Σκωτζέζοι είναι 5,1 εκατομμύρια (από τους οποίους τα 2,5 εκ. είναι άντρες). Η κατανομή ανά ηλικία φαίνεται στον πίνακα 2.5. Μια μελέτη που έγινε από το Hearing Research της Γλασκώβης έδειξε ότι  σε 1,1 στις 1000 γεννήσεις υπάρχει απώλεια ακοής 40 db και άνω και ότι από αυτούς το ένα τέταρτο ξεπερνά τα 95 db.


Table 4.4: Scotland’s Distribution of hearing loss by age, predicted in 1994 (proportion of the published general population figures).

Πίνακας 4.4: Κατανομή απώλειας ακοής στην Σκωτία ανά ηλικία, που προβλέπεται για το 1994, (σε συμφωνία με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία για τον γενικό πληθυσμό)

Age
Distribution
>95dB
>40dB
0-15 yrs
20.2%
283
1132
16-64 yrs
64.8%
908
3632
65-74 yrs
8.8%
123
492
75 yrs +
6.3%
88
352
Total
100
1402
5608

This gives an overall figure of 1,402 profoundly Deaf people and 5,608 people with a mild to profound hearing loss. These figures can be multiplied by 11.2 to give the estimate for the UK of 15,702 for profoundly deaf people an 62,809 with a mild to profound hearing loss.

Αυτά τα στοιχεία μας δίνουν ένα σύνολο 1402 ολικά κωφών ατόμων, καθώς και 5.608 άτομα με μέτρια έως σοβαρή απώλεια ακοής.

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να πολλαπλασιαστούν επί 11,2 για να δώσουν τον εκτιμώμενο αριθμό για τη Μεγάλη Βρετανία (15702 πλήρως κωφοί και 62809 με μέτρια έως σοβαρή βαρηκοία).

Και φτάνουμε στο σημείο που θέλω να καταλήξω: εφόσον τα στοιχεία αυτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν με στατιστική ασφάλεια (δηλ. μικρή απόκλιση) και να μας δώσουν τα στοιχεία για τη Μεγάλη Βρετανία, υποθέτω πως μπορούν να πολλαπλασιαστούν επίσης για να δώσουν τα στοιχεία για την Ελλάδα.

Υπολογίστε τώρα ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι περίπου το διπλάσιο του σκωτζέζικου (υπολογίζουμε την απογραφή του 1991 (με πληθυσμό που ανερχόταν στους 10.258.364 κατοίκους) για να είμαστε πιο κοντά στο 1994 που έχουμε τα στοιχεία της έρευνας) , οπότε πρακτικά αρκεί να διπλασιάσουμε τα νούμερα του πίνακα και έχουμε με μεγάλη στατιστική ασφάλεια τον εκτιμώμενο αριθμό των ελλήνων κωφών και βαρηκόων (με βαρηκοΐα άνω του 40 db) .

Πράγματι, οι υποθέσεις μας επαληθεύονται και από τα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής, που υπολόγισε τους κωφούς που παίρνουν επίδομα από την πρόνοια σε 2800 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Εάν σκεφτούμε ότι το επίδομα της πρόνοιας κόβεται στα 18 (24 σε όσους σπουδάζουν), και εάν διπλασιάσουμε τα νούμερα που βλέπουμε για τις ηλικίες 0-15 , έχουμε: 283 επί 2 = 566 και 1132 επί 2 = 2264. Σύνολο 566 συν 2264 = 2830 !  

Έτσι το εκτιμώμενο σύνολο στην πλήρη κώφωση, όπου υπάγομαι κι εγώ, είναι 1402 επί 2 = 2804 άτομα και στη μέτρια και βαριά βαρηκοΐα = 5608 επί 2 = 11216 άτομα.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, στο εξής και μέχρι να αποφασίσουν να κάνουν κάποια συνολική καταμέτρηση κι εδώ στην Ελλάδα, προσωπικά θα συμβουλεύομαι αυτά τα στατιστικά στοιχεία για να δίνω μια απάντηση, με μικρή στατιστική απόκλιση, που θα αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό ατόμων με προβλήματα ακοής στη χώρα μας.

Καλό Πάσχα σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: